Pediatrik Kalp Cerrahisi Olgularında Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesinde Klasik Formüllerle, Trakeal Ultrasonografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
April 2019, Volume 22 - Issue 1, Page 042-047
Dilek Mersi̇n Özcanoğlu

Enter the code above.