Ali Karagoz1, Flora Özkalaycı2, Hacer Ceren Tokgöz1, Ozgür Yaşar Akbal1, Seda Tanyeri1, Süleyman Cağan Efe1, Berhan Keskin1, Barkın Kültürsay1, Zubeyde Bayram1, Cem Dogan1, Ibrahim Halil Tanboga2, Nihal Ozdemir1, Cihangir Kaymaz1

1Kartal Kosuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Istanbul, Turkey
2İstinye Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı, Kardiyoloji, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: stemi, google trend, covid-19

Özet

Amaç: Amaçlar: COVID-19'a bağlı STEMI düşüşü gösterilmiş, ancak nedenleri yeterince araştırılmamıştır. Amacımız, COVID pandemisi ile STEMI başvurusu arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve Google Trend (GT) ile ölçülen Covid, Ölüm terimi arama hacmiyle ilişkilendirilebilecek STEMI sayısındaki azalmayı araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Hastanemize başvuran STEMI verileri ile 01.Mart.2020 - 21.Mayıs.2020 tarihleri arasında GT arama verilerinde covid, ölüm v araması topladık, ayrıca STEMI sayımını bir önceki yıl aynı zaman limitiyle karşılaştırdık. Günlük yeni STEMI vaka sayısı ve GT arama indeksini kullanımında Günlük covid, ölüm terimiyle göreceli ilişki ile birleştirmek için vektör otoregresif model (VAR) kullandık.

Bulgular: Bu zaman çerçevesinde hastanemize kabul edilen toplam 302 STEMI'yi topladık, bir önceki yıla göre% 34 azalma bulduk. Spearman'ın STEMI ile covid, stemi ve ölüm trendi arasındaki korelasyon katsayısı, sonuçlar [(-0.560) p <0.001, (-0.631) p <0.001, sırasıyla]. Model-1, ve model-2 VAR iki değişkenli analiz sonuç katsayısı (sırasıyla -0.532, -2.694). Ayrıca COVID ve STEMI'ye ölüm için Granger nedenselliği bulduk. Etki tepki fonksiyonu (IRF), STEMI'nin ölüm ve covid eğilimiyle nispeten büyük bir miktarda azaldığını gösterdi

Sonuç: Covid-19 döneminde, çalışmamız Google-Trend verilerinin kullanımının STEMI vakalarını azalmasını öngörebildiğini gösterdi. Ayrıca, covid, ölüm GT verileri ve günlük STEMI sayıları arasındaki makul Granger nedensellik ilişkileri mevcuttu. Covid and Death ile ilgili GT, STEMI hastalarının azalmasını önlemek için sağlık bakımı sunanlar için uygun davranışlarının geliştirilmesini yön sağlayabilir.