Deniz Çevi̇rme, Cengiz Köksal, Mehmet Balkanay, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: Kalp Nakli, Siklosporin, Nörolojik Disfonksiyon.

Özet

Siklosporinin klinik kullanımının bildirilmesinden sonra kalp transplantasyonunda yaşam süresi memnuniyet verici düzeye ulaşmıştır. Ancak, cyclosporine dahil diğer immunsupresif ilaçların çoğunun ciddi sayılabilecek, nörolojik komplikasyonlar başta olmak üzere, çeşitli yan etkileri ve komplikasyonları mevcuttur. Yazımızda hastanemizde 1989-2008 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz 58 kalp naklinde geçici norolojik komplikasyonları olan üç vakayı irdelemeyi amaçladık.