İsa Coşkun, Murat Günday, Orhan Saim Demirtürk, Uğur Özkan, Öner Öner

Anahtar Kelimeler: Arter; iskemi; cerrahi; endovasküler yöntemler; terapötik.

Özet

Elli yaşında erkek hasta, 1.5 aydır sağ bacakta ani başlayan soğukluk, hissizlik ve ağrı şikayetiyle başvurdu. Manyetik rezonans anjijyografide sağ süperfisyel femoral arterin orta uyluk seviyesinde sonlanarak popliteal arter olarak devam ettiği ve tromboze olduğu saptandı. Persistan siyatik arter çok nadir görülen vasküler bir anomalidir. Erken aterosklerotik değişiklikler, emboli ve anevrizma oluşumunda yatkınlığa neden olur. Biz bu çalışmada, popliteal ve krural arterlerinde akut arteriyel oklüzyon gelişen persistan siyatik arterli bir hastada, cerrahi ve endovasküler girişim ile başarılı bir şekilde tedavisini sunduk.