Yusufhan Yazır, Hakkı Dalçık

Anahtar Kelimeler: Endotel hücresi; hücre kültür teknikleri; göbek kordonu.

Özet

Endotel hücreleri kan damarlarının iç yüzeyini döşer ve damar duvarıyla dolaşan kan arasında ayırıcı bir yüzey oluşturur. Endotel hücreleri bariyer oluşturma, vazokonstrüksiyon, pıhtılaşma ve yangı gibi birçok vasküler biyolojik olayda rol alır. Farklı organlarda bulunan endotel hücreleri farklı fonksiyonlara ve yüzey fenotiplerine sahiptir. Bu hücreler prostaglandin-I2, trombosit aktive edici faktör, kollajen, endotelin-1, laminin, trombosit kaynaklı büyüme faktörü ve fibroblast büyüme faktörü gibi birçok molekül sentezler. Hücre kültüründe hücreler, laboratuvar koşullarında izole edilir, devamlılıkları sağlanır ve çoğaltılır. Hücre kültür teknikleri; aşı, antikor ve enzim üretimi, ilaç araştırmaları, hücreler arası bağlantılar gibi birçok farklı deneysel çalışma için bu hücrelerin organizma dışında kullanımına olanak sağlar. İnsan göbek kordonu veninden elde edilen endotel hücreleri iyi bir endotel hücre kaynağıdır. Çünkü bu hücreler endotel hücrelerin temel özelliklerine sahiptir, kolay bulunur ve ucuzdur.