Lütfü Bekar, Özlem Çelebi̇, A. Savaş Çelebi̇

Anahtar Kelimeler: Torakal aorta, sol atriyum, hemodinami.

Özet

Sol atriyum, komşuluğundaki yapıların baskılarından kolaylıkla etkilenebilir. Sol atriyum, inen aorta ile yakın anatomik ilişki içerisindedir. Bu yüzden inen aortanın anevrizmaları, diseksiyonu veya anormal seyirli olması sol atriyum dış baskısına neden olabilir. Klinik tablo belirtisiz olabileceği gibi hemodinamik bozulmaya da neden olabilir. Sol atriyum baskısını tanımada transtorasik ekokardiyografi öncelikli seçenektir. Ekokardiyografinin yanı sıra bilgisayarlı tomografiyle yardımcı ve tamamlayıcı bilgi alınabilir. Bu makalede, inen aorta tarafından, hemodinamik bozulmayla sonuçlanan ve sonuçlanmayan iki sol atriyum dış baskısı olgusunun sunulması amaçlanmıştır