Muhammet Raşit Sayın, Abdullah Orhan Demi̇rtaş, Sait Mesut Doğan, Turgut Karabağ

Anahtar Kelimeler: Troponin, akut koroner sendrom.

Özet

Kardiyak troponinler miyokart enfarktüsü tanısında yüksek duyarlık ve özgüllüğe sahiptir. Yüksek troponin seviyeleri bazen kalp dışı nedenlerle ortaya çıkar ve yanlışlıkla akut koroner sendrom tanısı konulabilir. Bu çalışmada izole troponin yüksekliği saptanmış bir olguyu sunuyoruz.