Lütfü Bekar, Murat Tümüklü

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom; kardiyomiyopatiler; kardiyomiyopati, hipertrofik

Özet

Apikal hipertrofik kardiyomiyopati; hipertrofik kardiyomiyopatinin seyrek bir formudur, semptom ve elektrokardiyografi bulguları nedeniyle koroner arter hastalığı ile karışabilir. Bu olgu sunumunda tipik göğüs ağrısı ve elektrokardiyografi bulgularıyla başvuran ve yanlışlıkla ST yükselmesi olmayan akut koroner sendrom tanısı alan hastayı sunmayı amaçladık.