Süleyman Ercan, Mehmet Hayri Alıcı, Vedat Davutoğlu, Musa Çakıcı, Muhammed Oylumlu

Anahtar Kelimeler: Miyokardiyal köprülenme; koroner anjiyografi; anjina, stabil.

Özet

Miyokardiyal köprülenmede, miyokart içinde seyreden bir koroner arter segmentine bası nedeniyle sistolik kan akımı engellenmektedir. Koroner anjiyografide tespit edilen bu durum genellikle benign kabul edilir. Üç aydır efor anjinası olan 52 yaşındaki erkek hastanın koroner anjiyografisinde kritik olmayan plak ve uzun segment miyokardiyal köprülenme tespit edildi. Sunacağımız yazıda, kritik olmayan plak birlikteliğindeki miyokardiyal köprülenmenin stabil anjina nedeni olduğu olguyu paylaşarak, miyokardiyal köprülenmeli hastalara yaklaşımı gözden geçirmeyi amaçladık.