Mete Gürsoy, Abdulkadir Faruk Hökenek, Vedat Bakuy, Egemen Duygu, Murat Şener

Anahtar Kelimeler: Sitotoksin ilişkili gen A protein, Helicobacter pylori; akım aracılı dilatasyon

Özet

AMAÇ: Coronary artery aneurysm is generally presented as an asymptomatic, incidental angiographic finding and is often associated with atherosclerosis. In this study we investigated the relation of non-atherosclerotic isolated coronary artery aneurysm with inflammation.YÖNTEMLER: SİAGHP enfeksiyonu olan 60 kişi, sitotoksin ilişkili A geni negatif H. pylori (SAİGNHP) enfeksiyonlu 40 kişi ve enfeksiyonu olmayan 50 kişi ile akım aracılı dilatasyon (AAD), endotele bağımlı olmayan dilatasyon (EBOD) ve CRP düzeyleri yönünden karşılaştırıldı.BULGULAR: SİAGHP'li bireylerde ortalama AAD'nin yüzdesi (6.3±2.7) SİAGNHP olanlardan (9.8±3.3, p