Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu

Anahtar Kelimeler: Otuz Beş Yıl Sonra Parakardiyak Kitle Olarak Saptanan Unutulmuş Cerrahi Spanç

Özet

Cerrahi sonrasında unutulmuş yabancı cisimler mediko-legal öneme sahiptir. Sıklıkla cerrahi spanç unutulur. Tipik lokalizasyon intraabdominal bölge olsa da, mediastende de görülebilir. Biz çalışmamızda, kapalı mitral komissürotomiden 35 yıl sonra parakardiyak kitle olarak saptanan unutulmuş bir cerrahi spanç vakasını bildiriyoruz. Röntgenografi ile radyolojik tanı, spanç içerisinde radyoopak işaret olmadığı için yapılamamıştır. Hastada enfeksiyon bulgusu ya da kitle etkisi yoktu. Mitral kapak replasmanı ve koroner bypass cerrahisi sırasında spanç çıkartılmıştır.