Gamze Babür Güler, Mustafa Kürşat Tigen, Cihan Dündar, Tansu Karaahmet

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik kardiyomiyopati, belirgin hipertrofi; görüntüleme

Özet

Hipertrofik kardiyomiyopati en sık rastlanan genetik kökenli kalp hastalığıdır. Gençlerde gözlenen ani kardiyak ölümün en sık sebebi olan bu hastalıkta tipik olarak sol, bazen de sağ ventrikülün idiyopatik hipertrofisi gözlenmektedir. Bu çalışmada, belirgin biventriküler hipertrofi bulguları gösteren son dönem hipertrofik kardiyomiyopatili bir olgu yeni ekokardiyografik modaliteler ile incelenmiştir.