Cüneyt Nari̇n, Burçin Abud, İlker Ki̇ri̇ş, Figen Boyacı

Anahtar Kelimeler: Konjenital perikardiyal defekt, parsiyel sağ perikardiyal defekt, asemptomatik seyir

Özet

Konjenital perikardiyal defektler nadir görülen ve genellikle asemptomatik seyrettikleri için kardiyak veya toraks ameliyatları esnasında tesadüfen saptanan patolojilerdir. Parsiyel sol perikardiyal defektler daha sıklıkla görülürken parsiyel sağ perikardiyal defektler çok daha nadir görülmektedirler. 59 yaşında erkek hasta koroner arter baypas amacıyla operasyona alındı. Bu esnada parsiyel sağ perikardiyal defekt saptandı. Bası oluşturmadığı ve asemptomatik seyrettiği için perikardiyal defekte müdahale edilmedi. Mevcut defektten dolayı ameliyat bitiminde hastanın sağ toraksına da dren yerleştirildi. Konjenital perikardiyal defektler çok nadir olup, sıklıkla semptomsuz seyreden patolojilerdir. Tanısal yöntemler ile mevcudiyetinin saptanması zor olan bu defektler, semptom oluşturup ciddi bir probleme yol açtığında, nadir görülmesi ve sıklıkla sorunsuz olmasından dolayı, hekimin en son aklına geleceği bir patoloji olmaktadır. Bu da aslında cerrahi tedavisi çok basit olan bu patolojiyi ölümcül ve önemli yapmaktadır.