Ahmet Okyay, Volkan Yüksel, Serhat Hüseyi̇n, Şahin İşcan, Suat Canbaz

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, komplikasyon, perkütan transluminal yaklaşım

Özet

Kardiyovasküler girişimsel işlemlerdeki artışla beraber, karşılaşılan vasküler komplikasyonlarda da artış olmuştur. Hemodiyaliz kateteri takılması esnasında vena kava içinde kalan kılavuz telin, translüminal çıkarılması olgusu sunuyoruz. Femoral venden çift lümenli geçici hemodiyaliz kateteri lokal anestezi altında takıldı. Bu esnada kullanılan kılavuz telin vena kava inferior lümeninde kaldığı fark edildi. Bu kılavuz tel perkütan teknikle komplikasyonsuz çıkarıldı.