Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Yıldız

Anahtar Kelimeler: Tienopiridin, proton pompası inhibitörü, akut koroner sendrom, ilaç etkileşimleri

Özet

Akut koroner sendrom (AKS) tanısı alan hastalarda genellikle ikili antiplatelet tedavi uygulanmaktadır ki en sık olarak asetilsalisilik asit ve tienopiridinler kullanılır. Bu grup hastalar genellikle daha yaşlıdır ve komorbid hastalıklara sahiptirler; bu nedenle olası gastrointestinal kanama riski nedeniyle gastrik korumaya ihtiyaç duyarlar. Koroner yoğun bakımda yatan hastalara standart tedaviye genellikle proton pompa inhibitörleri (PPI) eklenir. Şu ana kadar PPI ile tienopiridin grubu ilaçlar arasındaki potansiyel etkileşimi değerlendiren birçok çalışma mevcuttur. Çelişkili sonuçlar bulunmuştur; bazı çalışmalarda PPI kullanımı sonrası artmış kardiyovasküler risk görülürken, bazılarında anlamlı klinik fark saptanmamıştır. PPI ile tienopiridin grubu ilaçların birlikte kullanımına kar-zarar oranı göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Daha sonradan piyasaya sürülen PPI'lar (pantoprazol gibi) AKS hastalarında daha güvenilir gözükmektedir. Bu yazıda geçmiş literatür ışığında AKS hastalarında PPI ve tienopiridinlerin birlikte kullanılmasında ortaya çıkabilen bu iyi bilinen ilaç etkileşimi özetlenmektedir.