Hikmet Hamur, Kamuran Kalkan, Hakan Duman, Murtaza Emre Durakoğlugi̇l, Zafer Küçüksu, Sinan İnci̇, Erkan Yıldırım

Anahtar Kelimeler: Koroner arter ektazisi, koroner arter hastalığı, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği

Özet

Giriş: Koroner arter ektazisi (KAE), koroner arterlerin anormal genişlemesi ile karakterize edilir. Ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit dağılım genişliği (TDG), plateletkrit (PKT) dahil olmak üzere trombosit hacmi endeksleri ve trombosit sayısı trombosit aktivasyonunun göstergeleridir. Bu çalışmada KAE'li hastalarda trombosit hacmi endeksleri incelendi.Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, izole KAE'si olan 51 (38 erkek; ortalama yaş: 52 + 9.9 yıl) hasta ve koroner arterleri normal olan 50 (39 erkek; ortalama yaş: 54 + 11.3 yıl) sağlıklı birey dahil edildi. Başvuruda trombosit hacmi endeksleri otomatik tam kan sayımı parçası olarak ölçüldü.Bulgular: Trombosit sayımı, OTH, PKT ve TDG, KAE grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (p< 0.05). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, TDG (Odds oranı: 0.22, %95 güven aralığı: 0.06-0.73, p= 0.013) ve PKT'nin (Odds oranı: 3.41, %95 güven aralığı: 1.66-6.98, p≤ 0.001) KAE'nin bağımsız öngördürücüleri olduğu gösterildi. Sonuç: Bu çalışma, PKT ve TDG'nin KAE'nin bağımsız belirleyicileri olduğunu göstermektedir.