Adnan Kaya, Sami İlhan, Mustafa Adem Tatlısu, Bayram Köroğlu, Ahmet Öz

Anahtar Kelimeler: Akut anteriyor miyokart infarktüsü, klopidogrel kullanımı, difüz alveoler hemoraji

Özet

Antitrombotik ilaçlar stabil anjina pektoris ve akut koroner sendrom (kararsız angina pektoris, ST segment yükselmesiz miyokart infarktüsü, ST segment yükselmeli miyokart infarktüsü) ile başvuran hastalar için olmazsa olmaz ve en uygun ilaç tedavisidir. Antiplatelet ve antikoagülan ilaçlar, akut koroner sendromda ölüm ve transmural miyokart infarktüsü insidansını azalttı. Bu ilaçların trombüs oluşumunu engelleme ve trombositleri inhibe etme mekanizması ile benzer şekilde kanama riskini artırırlar. Burada göğüs ağrısı ile kliniğimize başvuran ve anterior miyokart infarktüsü tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. Hastaya rutin klopidogrel 600 mg ve asetilsalisilik asit 300 mg oral başlandıktan sonra sol ön inen arter (LAD)'e predilatasyon ve stent implantasyonu uygulandı. Klopidogrel alınmasından iki saat sonra koroner yoğun bakım ünitesindeki takibinde kanlı balgam ve nefes darlığı gelişti. Toraks yüksek rezonans bilgisayarlı tomografide difüz alveoler hemoraji saptandı ve klopidogrel kesildi. Klopidogrele bağlı difüz alveoler hemoraji çok nadir görülen bir komplikasyon olmakla birlikte bu ilacın ne kadar sıklıkta kullanıldığı düşünülürse tanı ve tedavinin önemi ortaya çıkar.