Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Deği̇rmenci̇, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal

Anahtar Kelimeler: Kontrast, kontrast madde nefropatisi, antioksidan tedavi, anjiyografi

Özet

Günümüzde görüntüleme ve girişimsel işlemlerin artış göstermesi ile birlikte kontrast madde kullanımı giderek artmıştır. Oksidatif stresin kontrast madde nefropatisi patofizyolojisinde önemli rolü vardır. Çeşitli önleyici tedaviler ve yan etkisi daha az düşük osmolar kontrast maddelere rağmen, klinik pratikte tek önleyici tedavi intravenöz iztonik infüzyonudur. Bu yüzden yeni bir koruyucu tedaviye ihtiyaç vardır.