İbrahim Kaya

Anahtar Kelimeler: CABG, kapak, damar, yeni merkez

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, yeni açılan bir hastanede, hasta kabulünden birkaç gün sonra aktif cerrahiye de başlanan kliniğimizin ilk sonuçlarını değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: 1 Kasım 2018-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen klinik uygulamalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bu süre içerisinde kliniğimizde 104 açık kalp ameliyatı, 2 karotis endarterektomi, 225 damar cerrahisi girişimi, 86 periferik endovasküler girişim yapılmıştır. Bulgular: Hastane mortalitesi toplam altı hastada görüldü. Bunlardan üç tanesi acil şartlarda vakaya alınan hasta, iki tanesi kronik böbrek yetmezliği sebebiyle rutin diyaliz programında olan hastaydı. Aort ve mitral kapak replasmanı yapılan bir hastamız, postoperatif 17. günde çoklu organ yetmezliği sebebiyle kaybedildi. Doksan yedi koroner baypas operasyonunun dört tanesi atan kalpte baypas tekniği kullanılarak yapıldı. Sonuç: Her biri farklı bir merkezden gelen ekibimiz, sıfırdan kurulan bir hastanenin açılışından birkaç hafta sonra, ilk açık kalp ameliyatını yapmış ve 9 ayda 104 vakaya ulaşarak bunu sürdürülebilir kılmıştır. Ülkemizde özellikle son 20 yılda yeni açılan kalp cerrahisi kliniklerinin, köklü bir merkezin koordinatörlüğünde faaliyete geçtiği düşünüldüğünde; kendi imkanlarıyla bunu başaran kliniğimizin örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz.