Fatma Ukil Işıldak1, Yasemin Yavuz1, Ömer Faruk Şavluk1, Nihat Çine2, Ufuk Uslu1

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalığı; kalp cerrahisi; albumin; akut böbrek hasarı.

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, konjenital kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) gelişiminin preoperatif albumin/prealbumin düzeyleri ve diğer klinik özellikler ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif kohorta, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp hastalığı tanısıyla açık kalp cerrahisi (tam düzeltme ameliyatı) geçiren 1-60 ay arası hastalar, geriye dönük olarak dahil edilmiştir (n= 100). Hastaların demografik özellikleri, tanıları, cerrahi özellikleri ve laboratuvar bulguları kaydedildi ve analiz edildi.

Bulgular: Ortalama yaş 13.63 ± 12.05 (dağılım 1.5-60) aydır. eGFR, olguların %13’ünde %50’den fazla azalmıştır. Preoperatif döneme göre üre (24 ve 48. saat) ve kreatinin düzeylerinin anlamlı olarak arttığı (her biri için p< 0.001) ve postoperatif dönemde eGFR’nin anlamlı olarak düştüğü (p< 0.001) saptanmıştır. EGFR değeri için oluşturulan regresyon modelinde, daha uzun aortik çapraz klemp süresinin (ACCT) eGFR’de daha büyük bir azalma ile ilişkili olduğu görülmüştür (p= 0.046). Modelde yer alan diğer değişkenler, yaş (p= 0.128), cinsiyet (p= 0.358), RACHS (p= 0.865), beden kitle indeksi (p= 0.862), prealbumin (p= 0.313), albumin (p= 0.806) ve kardiyopulmoner baypas süresi (p= 0.921) anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: Konjenital kalp hastalığı nedeniyle kalp cerrahisi geçiren hastalarda eGFR ile preoperatif albümin/ prealbumin düzeyleri arasında ilişki bulunmazken, daha uzun süre AKT’nin azalmış eGFR ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Sonuç

1. Zimmerman MS, Smith AGC, Sable CA, Echko MM, Wilner LB, Olsen HE, et al. Global, regional, and national burden of congenital heart disease, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Child Adolesc Health 2020;4:185-200. [Crossref]
2. Triedman JK, Newburger JW. Trends in congenital heart disease: the next decade. Circulation 2016;133:2716-33. [Crossref]
3. Madsen NL, Goldstein SL, Froslev T, Christiansen CF, Olsen M. Cardiac surgery in patients with congenital heart disease is associated with acute kidney injury and the risk of chronic kidney disease. Kidney Int 2017;92:751-6. [Crossref]
4. Toth R, Breuer T, Cserep Z, Lex D, Fazekas L, Sapi E, et al. Acute kidney injury is associated with higher morbidity and resource utilization in pediatric patients undergoing heart surgery. The Ann Thorac Surg 2012;93:1984-90. [Crossref]
5. Bellomo R, Auriemma S, Fabbri A, D’onofrio A, Katz N, Mccullough P, et al. The pathophysiology of cardiac surgery-associated acute kidney injury (CSA-AKI). Int J Artif Organs 2008;31:166-78. [Crossref]
6. Toda Y, Sugimoto K. AKI after pediatric cardiac surgery for congenital heart diseases-recent developments in diagnostic criteria and early diagnosis by biomarkers. J Intensive Care 2017;5:1-7. [Crossref]
7. Wiedermann CJ, Wiedermann W, Joannidis M. Causal relationship between hypoalbuminemia and acute kidney injury. World J Nephrol 2017;6:176-87. [Crossref]
8. Wiedermann CJ, Wiedermann W, Joannidis M. Hypoalbuminemia and acute kidney injury: a meta-analysis of observational clinical studies. Intensive Care Med 2010;36:1657-65. [Crossref]
9. Lee JH, Jung JY, Park SW, Song IK, Kim EH, Kim HS, et al. Risk factors of acute kidney injury in children after cardiac surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2018;62:1374-82. [Crossref]
10. Findik O, Aydin U, Baris O, Parlar H, Alagoz GA, Ata Y, et al. Preoperative low serum albumin levels increase the requirement of renal replacement therapy after cardiac surgery. Heart Surg Forum 2016;19:E123-7. [Crossref]
11. Aksoy R, Adademir T, Yilmaz E, Cevirme D, Sengor M, Koksal C, et al. Is hypoalbuminemia a predictor for acute kidney injury after coronary bypass grafting in diabetes mellitus patients? Braz J Cardiovasc Surg 2019;34:565-71. [Crossref]
12. Scrascia G, Guida P, Rotunno C, De Luca Tupputi Schinosa L, Paparella D. Anti-inflammatory strategies to reduce acute kidney injury in cardiac surgery patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Artificial Organs 2014;38:101-12. [Crossref]
13. Lee EH, Baek SH, Chin JH, Choi DK, Son HJ, Kim WJ, et al. Preoperative hypoalbuminemia is a major risk factor for acute kidney injury following off-pump coronary artery bypass surgery. Intensive Care Med 2012;38:1478-86. [Crossref]
14. Kim WH, Park MH, Kim HJ, Lim HY, Shim HS, Sohn JT, et al. Potentially modifiable risk factors for acute kidney injury after surgery on the thoracic aorta: a propensity score matched case-control study. Medicine 2015;94:e273. [Crossref]
15. Zou YF, Xie JY, Shen PY, Chen YX, Ma XB, Chen XN, et al. Serum pre-albumin is prognostic for all-cause mortality in patients with community-acquired and post-operative acute kidney injury. Intern Med J 2020;50:1259-66. [Crossref]
16. Jenkins KJ. Risk adjustment for congenital heart surgery: the RACHS-1 method. Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu 2004;7:180-4. [Crossref]
17. Lee EH, Kim WJ, Kim JY, Chin JH, Choi DK, Sim JY, et al. Effect of exogenous albumin on the incidence of postoperative acute kidney injury in patients undergoing off-pump coronary artery bypass surgery with a preoperative albumin level of less than 4.0 g/dl. Anesthesiology 2016;124:1001-11. [Crossref]
18. Park SK, Hur M, Kim E, Kim WH, Park JB, Kim Y, et al. Risk factors for acute kidney injury after congenital cardiac surgery in infants and children: a retrospective observational study. PloS One 2016;11:e0166328. [Crossref]
19. Gil-Esparza Ma GR, Romero AJA, Otero AR, Villanueva NG, Moran ES, De La Blanca ARS, et al. Prognostic relevance of early AKI according to pRIFLE criteria in children undergoing cardiac surgery. Pediatr Nephrol 2014;29:1265-72. [Crossref]
20. Sugimoto K, Toda Y, Iwasaki T, Shimizu K, Kanazawa T, Muto N, et al. Urinary albumin levels predict development of acute kidney injury after pediatric cardiac surgery: a prospective observational study. J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30:64-8. [Crossref]
21. Ruf B, Bonelli V, Balling G, Hörer J, Nagdyman N, Braun SL, et al. Intraoperative renal near-infrared spectroscopy indicates developing acute kidney injury in infants undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a case–control study. Crit Care 2015;19:1-11. [Crossref]
22. Peco-Antic A, Ivanisevic I, Vulicevic I, Kotur-Stevuljevic J, Ilic S, Ivanisevic J, et al. Biomarkers of acute kidney injury in pediatric cardiac surgery. Clin Biochem 2013;46:1244-51. [Crossref]
23. Yoneyama F, Okamura T, Takigiku K, Yasukouchi S. Novel urinary biomarkers for acute kidney injury and prediction of clinical outcomes after pediatric cardiac surgery. Pediatr Cardiol 2020;41:695-702. [Crossref]
24. Zhang Y, Wang B, Zhou XJ, Guo LJ, Zhou RH. Nadir oxygen delivery during pediatric bypass as a predictor of acute kidney injury. Ann Thorac Surg 2021;S0003-4975:125-9. [Crossref]
25. Ibrahim KS, Kheirallah KA, Mayyas FA, Alwaqfi NA. Predictors of acute kidney injury following surgical valve replacement. Thorac Cardiovasc Surg 2020. [Crossref]
26. Li S, Krawczeski CD, Zappitelli M, Devarajan P, Thiessen-Philbrook H, Coca SG, et al. Incidence, risk factors, and outcomes of acute kidney injury after pediatric cardiac surgery–a prospective multicenter study. Crit Care Med 2011;39:1493-9. [Crossref]
27. Hirano D, Ito A, Yamada A, Kakegawa D, Miwa S, Umeda C, et al. Independent risk factors and 2-year outcomes of acute kidney injury after surgery for congenital heart disease. Am J Nephrol 2017;46:204-9. [Crossref]

Figure and Tables