Mustafa Yıldız, Sahra Asena Balcıoğlu

Department of Cardiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute of Cardiology, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Inflamasyon; melatonin; pulmoner hipertansiyon; takviye.

Özet

Esas olarak geceleri epifiz bezinden salgılanan melatonin, arteriyel hemodinami, sağ ventrikül fonksiyonları ve pulmoner arter fonksiyonları dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler durumu etkiler. Pulmoner hipertansiyon, istirahatte ortalama pulmoner arter basıncının 20 mmHg'yi aşması olarak tanımlanan hemodinamik ve patofizyolojik bir durumdur. Literatür verileri ışığında, bu çalışmada da tartışıldığı gibi, melatonin ve desteklerinin pulmoner hipertansiyon patogenez ve tedavisinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.