Mustafa Yıldız1, Banu Şahin Yıldız2

1Department of Cardiology, Preventive and Epidemiological Cardiology, Cardiological Basic Sciences, İstanbul University-Cerrahpaşa Cardiology Institute, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Internal Diseases/Nephrology, İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Melatonin; takviye; arter mekanikleri

Özet

Bir nörohormon olan melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamine), epifiz bezi hücreleri tarafından alınan triptofandan sentezlenir. Arteriyel kan basıncı, kalp hızı, kalp ritmi ve büyük arterlerin ve aortun mekanik özellikleri gibi bir dizi kalp ve damar fonksiyonunu etkiler. Melatonin ve genel olarak laboratuvarda imal edilen supplementleri arteriyel kan basıncı ve arteriyel mekanikler gibi bir dizi kalp ve vasküler fonksiyonu iyileştirebilir.