Serkan Aslan1, Aysel Türkvatan2, Ahmet Güner1, Serkan Kahraman1, Ümit Bulut1, Gökhan Demirci1, Enes Arslan1, Ömer Çelik1, Mehmet Ertürk1

1Clinic of Cardiology, University of Health Sciences İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Radiology, University of Health Sciences İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aort angülasyonu; bilgisayarlı tomografi; kendiliğinden genişleyen kapak; transkateter aort kapak implantasyonu

Özet

Giriş: Aort anulus düzlemi ile yatay düzlem arasındaki açı olarak tanımlanan aort angülasyonu (AA), protezin başarılı bir şekilde konumlandırılamamasına neden olabilir. AA’nın transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) için portico kapakları ile prosedürel ve kısa vadeli sonuçlar üzerindeki etkisi tam olarak araştırılmamıştır. Bu çalışma, kendiliğinden genişleyen portico kapağın kullanıldığı TAVI’de AA’nın cihaz başarısı ve erken sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladı.

Hastalar ve Yöntem: Portico kapakla tedavi edilen ardışık 121 hastanın ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi görüntüleri analiz edildi. TAVI cihaz başarısı ve sonuçları VARC-3 tanımlarına göre belirlendi. Hastalar ortalama AA’ya göre iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Ortalama AA 48.7 ± 8.9° idi. ≤48° AA ve AA> 48° grupları arasında teknik başarı (%92.2’ye karşı %89.5, p= 0.604), cihaz başarısı (%81.2’ye karşı %77.2, p= 0.582) ve erken güvenlik sonlanım noktalarında (%68.8’e karşı %61.4, p= 0.397) bir fark yoktu. AA> 48° olan hastalarda paravalvüler aort yetersizliğinin (PAR) sıklığı ve şiddeti istatistiksel olarak daha yüksekti (p= 0.028). Ayrıca, artmış AA, kapak malpozisyonu (%12.3’e karşı %1.6, p= 0.018), uzamış işlem süresi (85 ± 26’ya karşı 75 ± 20 dakika, p= 0.028) ve daha büyük Δimplantasyon derinliği (2.2 ± 0.5 vs. 0.8 ± 0.1 mm; p<0.001) ile ilişkilendirilmiştir.

Sonuç: Karşılaştırılabilir cihaz başarısı ve erken sonuç oranlarına rağmen, artmış AA kendiliğinden genişleyen portiko kapak için daha yüksek PAR oranları ve kapak malpozisyonuyla ilişkilidir.