Mehmet Fatih Yılmaz1, Sedat Kalkan2

1Clinic of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon; kan basıncı ölçümü; YouTube

Özet

Giriş: Çalışmanın amacı YouTube’ta manuel kan basıncı ölçümü ile ilgili videoların kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2021’de YouTube’ta ‘manuel kan basıncı ölçümü’ anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonucunda çıkan ilk 100 video izlendi ve değerlendirildi. Dışlama kriterlerine göre 75 video çalışmaya dahil edildi. Tekrarlanan videolar, alakasız videolar ve İngilizce dışındaki dilde olan videolar çalışmadan çıkarıldı. Kılavuzlara dayanarak hazırlanan sorulara göre her videoya puan verildi. Videoların kalitesini değerlendirmek için GQS puanı ve ‘güvenilirlik’ puanı kullanıldı.

Bulgular: Hipertansiyon uzlaşı raporuna göre hazırlanan kontrol listesine göre videoların ortalama puanı 8.33 ± 2.1 idi. Videolar kaynaklarına göre değerlendirildiğinde sağlık siteleri videolarının ortalama puanı 9 ± 2.5, bireysel sağlık çalışanlarının videolarının ortalama puanı 8.66 ± 1.8, belirlenemeyen kişilerin videolarının ortalama puanı 7.54 ± 2.1 idi.

Sonuç: YouTube’taki manuel tansiyon ölçüm videolarının eğitici değeri düşüktür. Eğitim için sağlık sitelerinin videoları tercih edilmelidir.