Betül Çınar1, Sezen Ugan Atik1, Aysel Türkvatan Cansever2, Sertaç Haydın3, Alper Güzeltaş1

1Department of Pediatric Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Anormal sağ subklavyen arter; çocuk; pulmoner sling

Özet

Nadir de olsa aynı hastada vasküler sling-ring anomalileri birlikte görülebilir. Vasküler halka anomalileri ile uyumlu klinik şikayetler varlığında birden fazla anomalinin ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu olgu ile solunum ve beslenme güçlüğü çeken bir bebekte pulmoner sling ve anormal sağ subklavyen arterin tanı ve tedavi seyri sunulmuştur.