Serhat Hüseyi̇n, Hüseyin Gürkan, Turan Ege, Enver Duran

Anahtar Kelimeler: Koroner Arteriyovenöz Fistül, Koroner Arter Anomalileri, Kalp Cerrahisi

Özet

Koroner arteriovenöz fistüller, koroner arter anomalilerinin yaklaşık yarısını (% 48) oluşturmalarına rağmen nadir görülen anomalilerdir. Bu yazıda sol ön inen arter ile pulmoner arter arasında koroner anjiografi sırasında saptanan bir koroner arteriyovenöz fistül olgusunu sunmayı amaçladık.