Gökhan Lafçı, Adnan Alçınkaya, Kumral Ergün Çağlı, Ersin Kadi̇roğulları, Sarper R. Ökten, Kerim Çağlı

Anahtar Kelimeler: Subklavyen arter darlığı, koroner arter baypas, periferik vasküler hastalıklar

Özet

İnternal torasik arter (İTA) koroner arter baypas greftlemede öncelikli tercih edilen grefttir ve subklavyen arter stenozunun (SAS) olduğu durumlarda kullanılamaz. Aorto-aksiller, karotid-subklavyen baypas ve anjioplasti ile stentleme veya diğer girişimsel tedaviler SAS'da kullanılan tedavi yöntemleridir. Safen veni ile yapılacak Aorta-ITA baypası SAS'da periferik damar hastalığı olan hastalarda Winslow yolunu koruyan alternatif ve kolay bir yol olabilir