Aydın Akyüz, Rafet Mete, Mustafa Oran, Şeref Alpsoy, Dursun Çayan Akkoyun, Pelin Osanmaz Deği̇rmenci̇, Okan Avcı

Anahtar Kelimeler: Sitotoksin ilişkili gen A protein, Helicobacter pylori; akım aracılı dilatasyon

Özet

AMAÇ: Sitotoksin ilişkili A genli Helicobacter pylori (SİAGHP), en çok virülansı olan H. pylori tipidir ve halen endotelyal disfonksiyon ile ilişkisi belirsizdir. Bu nedenle biz SİAGHP'nin endotelyal bağımlı dilatasyon üzerine etkilerini ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ile ilişkisini normotansif bireylerde araştırdık.YÖNTEMLER: SİAGHP enfeksiyonu olan 60 kişi, sitotoksin ilişkili A geni negatif H. pylori (SAİGNHP) enfeksiyonlu 40 kişi ve enfeksiyonu olmayan 50 kişi ile akım aracılı dilatasyon (AAD), endotele bağımlı olmayan dilatasyon (EBOD) ve CRP düzeyleri yönünden karşılaştırıldı.BULGULAR: SİAGHP'li bireylerde ortalama AAD'nin yüzdesi (6.3±2.7) SİAGNHP olanlardan (9.8±3.3, p