Cem Bostan, Erdem Karacop, Cüneyt Koçaş, Okay Abacı, Ayşem Kaya, Zerrin Yi̇ği̇t

Anahtar Kelimeler: Anjina, kararlı, trimetazidin, lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2

Özet

Giriş: Kararlı anjina pektorisli hastalarda, metabolik bir anti-iskemik ilaç olan trimetazidin (TMZ) tedavisinin risk faktörü olarak kabul edilen lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) düzeyi ve egzersiz parametreleri üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Egzersiz testi pozitif olan kararlı anjina pektorisli 30 hasta (ort. yaş 62.1 ± 8.3; dağılım 47-77) çalışmaya alındı. Trimetazidin tedavisi öncesinde Lp-PLA2 düzeyleri ölçüldü; 12 haftalık TMZ tedavisi sonrasında egzersiz testi ve Lp-PLA2 ölçümleri tekrarlandı. Bulgular: Trimetazidin tedavisi sonrasında Lp-PLA2 düzeyleri anlamlı düşüş (p= 0.006), egzersiz iş yükü anlamlı artış (p= 0.048) gösterdi. Sonuç: Trimetazidin tedavisi kardiyak metabolizma değişikliği sonucu serbest oksijen radikal oluşumunu ve enflamasyonu azaltarak Lp-PLA2 düzeyinde anlamlı düşüş sağlamaktadır. Bu bulgu, egzersiz parametrelerindeki iyileşmelerle birlikte, TMZ tedavisinin kararlı anjina pektorisli hastaların prognozunda olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektedir.