Yusuf Türkmen, Cengizhan Türkoğlu, Mustafa Yıldız

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, yeni ilaçlar

Özet

Atriyum fibrilasyonu (AF) klinikte en sık görülen aritmi cinsidir. Hastalara getirdiği sağlık sorunları ve mortalite yanı sıra komplikasyonları ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Sağlık sorunlarının başında serebrovasküler ve kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir. Dolayısıyla AF'li hastaların ritmini yeniden sinüs ritmine döndürmek ve tromboembolik olaylara karşı etkin koruma sağlamak oldukça önemlidir. Bu amaçla, günümüzde kullanılmakta olan ritim düzenleyici ve pıhtı oluşumunu önleyici ilaçlar söz konusu ise de, bunlardan elde edilen yararlar ve kullanım kolaylığı istendiği düzeyde değildir. Hem antiaritmik ilaçların yan etkileri hem de antikoagülanların dar terapatik sınırları olması nedeniyle, AF tedavisinde yeni ilaçlara gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla birçok ilacın AF üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu derlemede AF'nin ilaç tedavisindeki yenilikler ele alınmıştır.