Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Deği̇rmenci̇, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal

Anahtar Kelimeler: Mural vejetasyon, kültür-negatif infektif endokardit, mural endokardit

Özet

Elli yaşında kadın ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurdu. Transtorasik ve transözefageal ekokardiyografi (TTE, TEE)'de sol ventrikül lateral duvarında hareketli, mural bir kitle izlendi. Biz burada sol ventriküler mural vejetasyonla birlikte kültür negatif infektif endokardit olgusu sunduk. Bu literatürde ilk olgudur.