Selami Gürkan, Özcan Gür, Demet Özkaramanlı Gür, Cavidan Arar, Turan Ege

Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendromu, mitral kapak, trombositopeni

Özet

Elli bir yaşında mitral yetmezlik tanısı ile cerrahi tedavi için yatırılan bir hastayı sunduk. Dört yıl önce primer antifosfolipid tanısı almış ve trombositopeni hikayesi mevcut. Postoperatif titiz antikoagülan tedavi ile mitral kapak başarılı bir şekilde replase edildi ve postoperatif dönem olaysız geçti. Antifosfolipid sendromlu hastalarda kardiyak cerrahide yüksek mortalite ve morbidite oranları bildirilmiştir. Postoperatif dönemde hemen antikoagülan tedavinin başlanması trombozun önlenmesi açısından çok önemlidir.