Müslüm Şahi̇n, Hasan Erdem, Şehmus Külahcıoğlu, Mehmet Kalender, Rezzan Deni̇z Acar

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, kılavuz kateterin kopması, miyokart infarktüsü, yaşlı hasta

Özet

Yaşlı hastalarda tanısal koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişimlerin artması, çok nadir görülen komplikasyonların artmasına yol açabilir. Bu olguda akut inferiyor miyokart infarktüsü ile başvuran yaşlı hastada kopan kılavuz kateterin dışarı alınmasını tartıştık.