Mehmet Yanartaş, Rezzan Deni̇z Acar, Bedrettin Yıldızeli̇

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboendarterektomi, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon

Özet

Pulmoner tromboendarterektomi (PTE) kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda hemodinamik ve fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan karmaşık bir cerrahi işlemdir. PTE işlemi uygulaması tüm dünyada giderek yaygınlaşmakta ve cerrahi deneyim arttıkça ölüm oranları her geçen gün giderek azalmaktadır. Başlangıçta %4 -24 gibi yüksek değerlerde olan cerrahi ölüm oranları tüm dünyada önemli oranda düşmüştür. PTE pulmoner arterleri tıkayan ve erimemiş olan trombotik tıkacı çıkarmayı amaçlayan cerrahi bir tekniktir. Kronik tromboemboliye bağlı pulmoner hipertansiyon olgularında PTE işlemi sonrası pulmoner arter basıncı ve pulmoner vasküler dirençte önemli ve sürekli değişiklikler gözlenmektedir. Son günlerde, daha önceden cerrahi işlem için uygun olmadığı düşünülen bazı olgulara bile artık PTE önerilmektedir.