Hüsnü Deği̇rmenci̇, Eftal Murat Bakırcı, Mutlu Büyüklü, Hikmet Hamur, Gökhan Ceyhun

Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti, aorta-ostial koroner lezyon, çoklu damar tutulumu

Özet

Takayasu arteriti aort ve onun ana dalları gibi primer büyük damarları etkileyen kronik, idiyopatik, inflamatuvar ve sistemik bir hastalıktır. Takayasu arteritine bağlı %98 sol ana koroner ostial lezyonu ve %98 sağ koroner ostial lezyonu olan 37 yaşında kadın hastaya transaortik peç anjiyoplasti önerildi. Bu tekniğin özellikle Takayasu arteritine bağlı osteal lezyonlarda, konvansiyonel koroner baypasa göre daha uygun ve daha güvenilir bir alternatif olduğunu düşünmekteyiz.