Evren Özçınar, Mustafa Seren, Mehmet Çakıcı, Mehmet Taşar, Uğursay Kızıltepe

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveol, kanama, erişkin solunum sıkıntısı sendromu, miyokardiyal revaskülarizasyon, düşük molekül ağırlıklı heparin, antikoagülan

Özet

Difüz alveolar hemoraji (DAH) alveolar-kapiller bazal membranın bozulmasına bağlı olarak gelişen alveolar boşluğa kanama olarak tanımlanır. Çeşitli hastalıklar DAH'ın gelişimi ile ilişkiliyken, bilateral internal mammarian arter ile tam arteryal revaskülarizasyon sonrası gelişen nadir bir alveolar hemoraji olgusu tanımladık.