Okay Abacı, Cüneyt Kocaş, Gökhan Çeti̇nkal, Betül Kocaş, Şükrü Arslan, Ahmet Yıldız

Anahtar Kelimeler: Koroner stentleme, retrograd koroner diseksiyon

Özet

Koroner stent implantasyonu sırasında sinüs valsalvaya ilerleyen retrograde koroner diseksiyon olgusunu sunduk. Olgu stent implantasyonu ile operasyon ihtiyacı olmadan optimal koroner kan akımı ve aortik diseksiyonun tedavisi ile sonuçlandırıldı.