Sinan İnci̇, Özgül Muştu Koryürek, Gökay Nar, Gökhan Aksan, İbrahim İzgü

Anahtar Kelimeler: Sol ventrikül fonksiyonları, psoriazis vulgaris, speckle tracking ekokardiyografi

Özet

Giriş: Bu çalışmada bilinen kalp hastalığı olmayan psoriazis vulgaris (PV)'li hastalarda subklinik sol ventrikül işlev bozukluğunun araştırılması hedeflenmiştir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği olmayan 45 psoriazis vulgarisli hasta (22 E, 23 K, yaş 39 ± 14 yıl) ve yaş, cinsiyeti uygun 45 sağlıklı kontrol grubu alındı. Sol ventrikül işlevleri speckle tracking ekokardiyografi (STE) ile longitudinal olarak apikal 4-3-2 boşluk görüntülerle mevcut software kullanılarak analiz edildi (QLAB 6.0). Bulgular: İki grup arasında standart ekokardiyografi ve Doppler parametreleri arasında fark yoktu. Psoriazis vulgaris hastalarında bazal septum ve lateral mitral anulustan doku Doppler görüntülemede S' ve E' parametrelerinde anlamlı azalma görüldü. Sol ventrikül longitudinal ölçümlerde longitudinal strain ve strain hız parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azalmıştı. Global longitudinal strain (GLS) PV hasta grubunda %-20.8 ± 4.11 ve kontrol grubunda %-22.9 ± 3.73 olarak ölçüldü (p= 0.035). PV hasta grubunda GLS ile hastalık süresi ve şiddeti arasında anlamlı negatif korelasyon vardı. Sonuç: Çalışmamız PV'li hastaların standart ekokardiyografi parametreleri normal olmasına rağmen STE ile sol ventrikül fonksiyonlarının azaldığını göstermiştir.