Selim Durmaz, Tünay Kurtoğlu, Hasan Güngör, Muhammet Hüseyin Erkan, Muharrem İsmail Badak

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, embolizasyon, pulmoner arter

Özet

Atriyal septal defekt (ASD) erişkinlerde en sık karşılaşılan konjenital kalp anomalileri arasında yer almaktadır. Perkütan girişimle ASD kapatılması cerrahiye alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve cerrahi ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmiştir. Cihaz embolizasyonu bu tekniğin nadir görülen ancak potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilecek bir komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda pulmoner artere embolize olan CARDIA Ultrasept cihazın cerrahi olarak çıkartılması sunulmakta ve bu komplikasyonun tedavisinde uygulanabilecek yaklaşımlar literatür bilgisi eşliğinde tartışılmaktadır.