Adnan Yalçınkaya, Adem İlkay Di̇ken, Gökhan Lafçı, Ahmet Kuddusi İrdem, Kerim Çağlı

Anahtar Kelimeler: Asendan aorta, aort anevrizması, koroner arter hastalığı, off-pump koroner arter baypas, sarmak

Özet

Koroner arter hastalığı ile birlikte yapılan asendan aort cerrahisi hem cerrah hem de hasta için zorlu olabilmektedir. Çünkü bir kısım hastanın kanser, düşük sol ventrikül fonksiyonu, diyalize bağımlı kronik böbrek yetmezliği, kötü beslenme düzeyi, obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve serebrovasküler hastalık öyküsü gibi eşlik eden diğer hastalıkları olabilir. Bu hastalıklar intraoperatif ekstrakoporeal dolaşım kullanımı ve aortun kros-klemplenmesi nedeniyle post-operatif mortalite ve morbiditeyi artırırlar. Off-pump küçültücü aortoplasti asendan aort anevrizması ve koroner arter hastalığının olduğu riskli hastalar için uygun karar olabilir. Bu raporda off-pump küçültücü aortoplasti ve eşzamanlı koroner arter bypass cerrahisi yapılan üç olgu sunulmuştur.