Anıl Avcı, Muhammet Telli̇ce, Emrah Bayam, Burak Öztürkeri̇, Gökhan Alıcı

Anahtar Kelimeler: Santral venöz port, kemoport, pinch-off sendromu

Özet

Kemoterapi portunun klavikula ve 1. kot arasında sıkışmasına bağlı kopması ve embolizasyonu (pinch-off sendromu) nadir görülen ancak ciddi bir komplikasyondur. Pinch-off sendromu kemoterapi portunun yerleştirilmesinden ortalama 5.3 ay sonra oluşmakla birlikte 60. aya kadar da görülebilmektedir. Bu çalışmamızda; meme tümörü olan bir hastada, kemoport kateterinin 5 yıl sonra sağ atriyuma embolize olması sonucu gelişen pinch-off sendromu olgusunu sunuyoruz. Embolize olan santral venöz kemoport kateterinin loop snare kateter kullanılarak perkütan yol ile çıkarılması geç dönem pinch-off sendromu olgularında dahi güvenli ve etkili bir yöntem olabilir.