Hatice Sezen, Yusuf Sezen

Anahtar Kelimeler: Seruloplazmin, oksidatif stres, kalp hastalıkları

Özet

Kanda yaygın olarak bulunan ve mavi protein olarak adlandırılan seruloplazmin (CP) sağlıklı kişilerde kanda bakırın %95'ini taşır. Oksidatif stres, inflamasyon ve DNA hasarı ile ilişkisinin varlığı bilinmektedir. Oksidatif stres, inflamasyon ve DNA hasarı, başta koroner arter hastalığı olmak üzere pek çok kalp hastalığı etyolojisinde de suçlanmaktadır. Çok sayıda çalışma kalp hastalıklarında CP'nin yerini ortaya koymuştur. Ancak çoğu kalp hastalığında halen CP seviyelerinin nasıl değiştiği bilinmemektedir. Literatürdeki CP ile yapılmış kalp hastalıklarındaki çalışmaları bir araya getirmek ve yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak için bu derlemeyi yaptık.