Hülya Yılmaz Ak, Mustafa Yıldız

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, modlar, parametreler, klinik pratik

Özet

Bu derlemede mekanik ventilasyon endikasyonları, mekanik ventilatör ayarlamalarındaki temel parametreler, temel mekanik ventilasyon modları ve mekanik ventilatörden ayırma (weaning) konuları pratik olarak özetlenmiştir.