Abdullah İçli̇, Ahmet Lütfü Sertdemi̇r, Kurtuluş Özdemi̇r

Anahtar Kelimeler: Karotis stentleme, instent tromboz, komplikasyon, sandviç tekniği

Özet

Akut karotis arter stent (KAS) trombozu nadir bir komplikasyon olmasına rağmen fatal tromboembolik olaylara neden olabilir. Akut olaylarda uygulanabilecek sınırlı sayıda teknik olmakla birlikte bu olgu bildirimizde akut KAS trombozunda başarılı bir şekilde uygulanan "sandviç stent tekniğini" sunmaktayız. Prosedürel akut KAS trombozu hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilerek tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bu olgumuzda kullandığımız teknik böyle katastrofik durumlarla başetmede hızlı ve güvenli alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.