Hacı Murat Güneş, Tayyar Gökdeni̇z, İbrahim Oğuz Karaca, Gültekin Günhan Demi̇r, Filiz Kızılırmak, Ekrem Güler, Gamze Babür Güler, Mehmet Onur Omaygenç, Umeyir Savur, Ersin İbi̇şoğlu, Bilal Boztosun

Anahtar Kelimeler: Biyoeriyebilen stentler, overlap, hibrit tekniği

Özet

Giriş: Uzun segment lezyonlarda biyoeriyebilen stentlerin (BRS) kullanımı ile ilgili sınırlı bilgimiz olduğundan hem BRS-BRS hem de İlaç salınımlı metal stent (DES)-BRS overlap uygulanan hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmeyi planladık. Hastalar ve Yöntem: Tek merkezli, kesitsel planlanan; Ocak 2013-Haziran 2016 tarihleri arasında uzun segment lezyonlara (> 28 mm) BRS yerleştirilmesi planlanan 97 hasta ve 100 lezyon çalışmaya alındı. Otuz hasta ve 30 lezyonda BRS-BRS overlap uygulanırken , 67 hasta 70 lezyona DES-BRS overlap uygulandı. Akut işlem başarısı ve MACE (ölüm, stent trombozu, hedef damara yeniden girişim) değerlendirildi. Bulgular: Akut işlem başarısı %97.1 idi. Tüm hasta grubunda toplam MACE 6 (%6.2) hastada gelişirken, DES-BRS grubunda 4 (%5.9), BRS-BRS grubunda 2 (%6.6) hastada MACE gerçekleşti. Sonuç: Uzun segment lezyonlarda BRS kullanımı seçenek olarak değerlendirilebilinir. BRS-BRS veya BRS-DES overlap yapacak şekilde yerleştiriken kısa segment overlap olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.