Hacı Murat Güneş, Gamze Babür Güler, Gültekin Günhan Demi̇r, Fethi Kılıçaslan

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon ablasyonu, intrakardiyak kayıtlar

Özet

Günlük pratikte hastalarda atriyal fibrilasyon ataklarının tanı ve takibinde sıklıkla elektrokardiyografi, ritim holter ve olay kaydedici kullanılmaktadır. Bu testler önemli bilgi sağlasa da yetersiz kaldıkları olgular olabilmektedir. Biz olgumuzda daha önce kalıcı kalp pili implante edilmiş, semptomatik ve asemptomatik atriyal fibrilasyon atakları olan hastanın tanısının koyulmasında ve atriyal fibrilasyon ablasyonu sonrası rekürrensin takibinde kalp içi kayıtlardan faydalandık. Kalıcı kalp pili olan hastalarda, intrakardiyak kayıtlarla devamlı takip sağladığından, hem tanı koymada hem de tedavi başarısını belirlemede kullanılabilecek en kesin yöntem olduğunu düşünüyoruz.