Ceyda Hayretdağ Örs, Ender Coşkunpınar, Mehmet Umut Evci̇, Zabihullah Erki̇n, Hakan Ceyran, Ali Can Hatemi̇

Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirilmiş tedavi, ventriküler septal defekt, 3 boyutlu yazıcılar

Özet

Ventriküler septal defekt (VSD) çoğunlukla bebeklikte tanı konan doğumsal kalp anomalileri arasında en iyi bilinenlerden biridir. Ventriküler açıklık üzerinde yer alan kusurlar, interventriküler şanta neden olur. Aşırı miktarda karışık kan pulmoner devreden geçerek akciğerleri aşırı doldurur ve pulmoner hipertansiyona yol açar. Bebeklerin yaklaşık %0.3'ü konjenital kalp rahatsızlıkları ile doğar. Bunun yaklaşık %20-30'u sebebi VSD bağlantılıdır. Çalışmalar NKX2-5 ve TBX5 gibi genlerdeki mutasyonların VSD etyolojisi üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Biz bu çalışmada farklı bir perspektif önermekteyiz. Hastalığı tedavi etmek ve komplikasyonları önlemek için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım cerrahi operasyonlarda daha etkin olacaktır. Bu nedenle, bu yazıda, kritik olgularda hastanın kalbinin üç boyutlu baskısının önemine odaklanılacaktır. Hastalığı değil hastayı tedavi mantığı ile baktığımızda herbir kusurun farklı sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Böyle özel hastalar için 3 boyutlu basılı kalp modeli ile ameliyat öncesinde kapsamlı bir ameliyat planlaması yapılabilir. 3 boyutlu yazıcıların tıbbi kullanıma açıldığına, bu yöntemin gelecekte yaygın olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.