Mustafa Mert Özgür, Mehmed Yanartaş, Serpil Taş, Ece Altınay, Halide Oğuş, Atakan Erkılınç, Bedrettin Yıldızeli̇

Anahtar Kelimeler: Pulmoner endarterektomi, PEA, PTE, ECMO, pulmoner hemoraji

Özet

Pulmoner endarterektomi (PEA) operasyonu sonrası gelişen perioperatif reperfüzyon hasarı, akut sağ kalp yetmezliği ve masif pulmoner hemoraji gibi komplikasyonlar mortalite ve morbiditeyi belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu olguda pulmoner endarterektomi operasyonunda intraoperatif masif pulmoner hemoraji gelişen hastada tedavi yönetimimiz tartışıldı. 2017 yılında yapılan pulmoner hemoraji gelişen PEA operasyonu geriye dönük olarak incelendi. Bu olguda masif kanamayı durdurmak için endobronşiyal bloker kullanıldı. Hemodinamik ve respiratuvar gereksinimden dolayı da ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) kullanıldı. ECMO kullanımı, PEA operasyonlarında per ve postoperatif gelişen birçok komplikasyon için alternatif bir yaklaşımdır. Bizim olgumuzda olduğu gibi endobronşiyal bloker ve Ecmo'nun birlikte kullanımı PEA sonrası gelişen masif pulmoner hemorajide etkin ve kullanışlı bir yaklaşım olabilir.