Erhan Kaya

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, perfüzyonist

Özet

Giriş: Perfüzyonist eğitimi 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de usta-çırak ilişkisi ile yürütülmekte iken, günümüzde yüksekokul seviyesinde eğitim programları geliştirilmiştir. Bu çalışmada ülkemizdeki güncel perfüzyon eğitim programları ve perfüzyonist mesleğinin geleceği tartışılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmada 2018 ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjanlarında yer alan yerleştirme kılavuzu temel alınarak perfüzyonist ve/veya perfüzyon teknikleri kontenjanları ve eğitim programları irdelenmiştir. Bulgular: Türkiye'de perfüzyonist eğitimini ön lisans düzeyinde veren altı devlet üniversitesi ve 12 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Ayrıca beş vakıf üniversitesinde ikinci öğretim düzeyinde de ön lisans eğitimi verilmektedir. 2018 ÖSYS tercih kılavuzda yer alan kontenjan sayıları devlet üniversitelerinde 215 iken, vakıf üniversitelerinde birinci ve ikinci öğretim dahil 520'dir. Lisans eğitimi veren bir devlet ve üç vakıf üniversitesi bulunmaktadır ve bu üniversitelerin perfüzyon lisans programları için toplam kontenjan sayısı 150'dir. Sonuç: Üniversitelerdeki perfüzyonist kontenjan sayıları yakın gelecekte istihdam sıkıntısı oluşturacak oranda fazladır. Türkiye'de perfüzyonist mesleğinin geleceği hakkında toplantılar düzenleyerek eğitim veren kamu ve vakıf üniversitelerinde ihtiyaca göre kontenjan düzenlenmesi ve öğrencilerin eğitiminin kalp cerrahisinin geleceğine yönelik planlanması perfüzyon eğitimi alan personeli daha değerli kılacaktır.