İbrahim Etem Çeli̇k, Mustafa Duran, Sani Namık Murat

Anahtar Kelimeler: Mekanik kapak, kalıcı kalp pili, koroner sinüs

Özet

Pacing lokalizasyonunda zorluklar nedeniyle mekanik triküspid kapağı olan hastalarda transvenöz yol ile kalıcı pacemaker implantasyonu nadiren bildirilmiştir. Bu olguda, triküspid kapak replasmanı yapılan bir hastada koroner sinüs yoluyla sol ventriküler pacing sunuldu.